Sivu luotu 5.12.2011
Mika Heinonen

KONEISTUS (20 ov)

Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osan suorittaja hallitsee monipuolisesti lastuavassa työstössä käytettävät koneet ja laitteet, koneistuksen periaatteet, terät ja terämateriaalit, leikkuunesteet sekä raaka-aineet niin, että hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, teollisuuden mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä monimuotoisia kappaleita.

Tutkinnon osan suorittaja osaa
 • ymmärtää koneenpiirustuksen projektioita, leikkauskuvantoja, mitoituksia sekä niihin liittyviä toleransseja ja pintamerkkejä
 • koneenpiirustuksen CAD-ohjelmalla
 • CNC-tekniikan perusteet
 • materiaalitekniikan ja terästen lämpökäsittelyn perusteet
 • valita piirustuksen mukaisen materiaalin ja työvarat sekä määrittää oikean työstöjärjestyksen
 • käyttää erilaisia mittavälineitä sekä tarkastaa ja asettaa mittavälineen ennen käyttöä
 • käyttää kärkisorvia, yleisjyrsinkonetta, tasohiomakonetta ja erilaisia porakoneita turvallisesti suojavarusteita käyttäen
 • kiinnittää koneistettavan kappaleen niin, että kappaleen muoto- ja mittatarkkuus sekä pinnanlaatu säilyvät piirustuksen mukaisina
 • tehdä tarvittavat apukoneistukset kiinnitystä varten
 • määrittää taloudelliset työstöarvot eri terille ja erilaisille raaka-aineille
 • sorvata kappaleita, joissa on monimuotoisia ulko- ja sisäpuolisia koneistettavia pintoja: taso-, lieriö- ja kartiopintoja, viisteitä, pyöristyksiä ja sorvattavia kierteitä
 • kartiopintoihin liittyvää matematiikkaa ja mittaustekniikkaa
 • kunnostaa terät ja tekee tarvittaessa pikateräsmuototeriä
 • valmistaa jyrsimällä monimuotoisia kappaleita, joissa on tasopintoja, olakkeita, viisteitä, kiilauria ja reikiä
 • kellottaa kiinnittimiä
 • käyttää jyrsinkoneessa jakopäätä
 • tehdä porakoneella tarkkamittaisia reikiä ja upotuksia
 • kunnostaa pikateräsporia poranteroituskoneen avulla
 • käyttää konekalvinta sorvissa, jyrsinkoneessa ja porakoneessa sekä määrittää työvarat konekalvinta varten
 • käyttää hiomakonetta ja tuntee yleisimmät laikkatyypit
 • valmistaa hiomalla tasopintoja ja viisteitä sekä tuntee pyöröhionnan periaatteen
 • kiinnittää hiomalaikan oikein ja valitsee laikalle oikean pyörimisnopeuden
 • tarvittaessa kunnostaa hiomalaikan
 • viimeistellä ja mitata valmistamansa kappaleen ja tehdä tarvittaessa korjauksia aikaansaadakseen konepajateollisuuden laatu- ja tarkkuusvaatimukset täyttävän kappaleen kustannustehokkaasti
 • laskea työ-, koneaika- ja materiaalikustannuksia
 • tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet
 • työstökoneisiin, työvälineisiin ja työmenetelmiin liittyviä nimiä ja käsitteitä englannin kielellä
 • selviytyy työtilanteista englannin kielellä.